Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

60643

60693

60694

60696

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451