Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ คณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 และผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ปลัดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวอำเภอโซ่พิสัย ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 

61090

61091

61092

61093

61094

61095

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451