Get Adobe Flash player

                     

                     วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ  โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

61594

61597

61598

61606

61612

61631

61635

61636

61638

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451