Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 

                               วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมหารือ ติดตาม การดำเนินงานการก่อสร้างและการจัดทำแผนบริหารสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนและเงินสำรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

278244

278245

278246

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451