Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 

                              วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

63979

63980

63981

63982

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451