Get Adobe Flash player

                  วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดยมีจุดตรวจติดตามดังนี้

                       ๑. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ ๕ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๖๑ ท้ายน้ำ) ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
                       ๒. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๖) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ                   

2983  2984

2985298629872988298929902991299229932994 

         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451