Get Adobe Flash player

                      วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องศรีสองนาง ชั้น ๕ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบึงกาฬ

  3671 3672 3673 3674

 

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541