Get Adobe Flash player

                     วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ      3729 3730 3731 3732

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541