Get Adobe Flash player

                       วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ  ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

3746 3747 3748 3749 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541