Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เเละเป็นประธานร่วมในการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง  ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

275505

275506

275507

275508

275509

275510

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451