Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.45 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุของตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ (โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา)  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

 

60732

60733

60734

60735

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451