Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564  

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449