Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 136
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 137
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย สนจ.บก. 157
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" ประจำปี 2564 เขียนโดย สนจ.บก. 113
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "หนาวนี้...เยือนบึงกาฬ..." เขียนโดย สนจ.บก. 112
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และช่องระบายน้ำ บริเวณศูนย์ราชการ) เขียนโดย สนจ.บก. 76
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัด 3 ตัว เขียนโดย สนจ.บก. 187
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและอาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ เขียนโดย สนจ.บก. 251
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัด ๓ ตัว ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย สนจ.บก. 285
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย สนจ.บก. 185