Get Adobe Flash player
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

 

 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง กิจกรรม: ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดภูกระแต-ด่านศุลกากร (ช่วงที่ 2) ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

[ดาวน์โหลดประกาศ]