Get Adobe Flash player
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

[ดาวน์โหลดประกาศ]