Get Adobe Flash player

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ :

กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศษสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ  

โทร/โทรสาร 0 4249 2449