Get Adobe Flash player

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451