Get Adobe Flash player

 

                              ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449