Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 __________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449