Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "หนาวนี้...เยือนบึงกาฬ..." 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 __________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451