Get Adobe Flash player
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ"
ประจำปี 2564

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]
 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451