Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ

ประจำปี 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2454