Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา
การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449