ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
ชื่อเข้าใช้งาน:      
รหัสผ่าน :      
 
     
*** ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการจองห้องประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ***
   ให้ตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจอง  
    ** หน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุม
** หลังการใช้ห้องประชุมทุกครั้ง จะต้องทำความสะอาด ปิดไฟ ปิดแอร์ และล็อกห้องประชุมให้เรียบร้อย
** หน่วยงานที่จองห้องประชุมแล้ว ( กรณีไม่ยกเลิกการจองห้องประชุม จะต้องรับผิดชอบการใช้ห้องประชุมในช่วงเวลานั้น )
 
   การยกเลิกจองห้องประชุม  
    ** ผู้จองห้องประชุมสามารถยกเลิกการจองห้องประชุมด้วยตัวเองได้
** ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมในการยกเลิกห้องประชุม
   

*** ระบบจองห้องประชุม แสดงผลได้ดีด้วย Browser Chrome and IE (Internet Explorer) ***

   
© 2017 ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2449